Prečo konzumácia pečiva môže spôsobovať problémy s trávením?

Bolo zistené, že u menej ako 1 % európskej populácie je diagnostikovaná celiakia.

       Bolo zistené, že u menej ako 1 % európskej populácie je diagnostikovaná celiakia, 7,3 % sa pšenici vyhýba a iba 5,7 % malo diagnostikovanú alergiu alebo intoleranciu. Mnoho ľudí po konzumácii pšenice pozoruje nepríjemne zmeny ako sú nafukovanie, kŕče a príznaky obvykle spájane s IBS (syndróm dráždivého čreva). V domnení, že tieto neželané účinky spôsobuje lepok, konzumuje bezlepkové potraviny veľa ľudí, čo ich problémy častokrát nevyrieši.

Nepriaznivé reakcie spôsobené konzumáciou vybraných obilnín:

ALERGIA na bielkoviny obilnín (tvorba IgE protilátok)
POTRAVINOVÁ SENZITIVITA na bielkoviny v obilninách (tvorba IgG protilátok)
CELIAKIA – geneticky podmienené autoimunitné ochorenie
NCGS – neceliatická gluténová senzitivita


Vysvetlenie pojmov:

Alergia

       Alergia je prehnaná reakcia imunitného systému na určitý alergén, do ktorej sú zapojené imunoglobulíny typu E – IgE. Alergická reakcia je okamžitá reakcia imunitného systému. Jej prejav môže mať rôznu intenzitu od banálnej nádchy, vyrážok, svrbenia očí až po anafylaktický šok.

Intolerancia ≠ Alergia

       Intolerancia je enzýmová nedostatočnosť. Následkom potravinovej  intolerancie je, že v našom tele sa hromadí substrát, ktorý naše telo nedokáže spracovať. Najčastejšou potravinovou enzýmovou nedostatočnosťou je LAKTÓZOVÁ a HISTAMÍNOVÁ intolerancia. V prípade laktózovej intolerancie človek nemá dostatok (alebo nemá dostatočnú aktivitu) enzýmu beta-galaktozidázy, ktorý štiepi laktózu na glukózu a galaktózu. Hromadenie nerozloženého substrátu (laktózy) tak spôsobuje gastrointestinálne problémy. V prípade histamínovej intolerancie ide o deficit enzýmu deaminooxidázy, čím dochádza k hromadeniu nerozloženého substrátu – histamínu.

Potravinová senzitivita (citlivosť)

       Senzitivita nie je intolerancia ani typická IgE sprostredkovaná imunitná reakcia (alergia). V prípade potravinovej senzitivity zohrávajú úlohu imunoglobulíny typu G – IgG. Pokiaľ test senzitivity preukáže zvýšenú citlivosť na určitú potravinu neznamená to, že ju človek musí zo svojho jedálnička striktne vylúčiť. Hovorí to o stave slizničnej bariéry človeka, ktorá z nejakého dôvodu prestala plniť svoju funkciu a tak do krvi prepúšťa látky, ktoré tam za normálneho stavu nemajú čo robiť. Testy potravinovej senzitivity sú účinným nástrojom pre výživového poradcu, ktorý človeku svojím individuálnym prístupom dokáže pomôcť. Nehovoria o typickej potravinovej alergii a preto nie je nutné tieto potraviny doživotne vylúčiť.

Celiakia

       Celiakia je unikátne autoimunitné ochorenie. Príčinou jej vzniku sú dva faktory: genetická náchylnosť a spúšťače zo životného prostredia. Imunitný systém je komplex mechanizmov a reakcií vo vnútri organizmu, ktorého úlohou je obrana proti útočníkom. Pri autoimunitnom ochorení je imunita organizmu nadmieru aktívna a skôr ako sa telo zbaví útočníkov začne útočiť na vlastné telo. Ak je cieľom mozog, môže sa rozvinúť skleróza multiplex ak kĺby; reumatoidná artritída; ak pankreas, vznikne cukrovka; a ak črevo, bude sa rozvíjať celiakia. Pri autoimunitných ochoreniach sú dôležité genetické komponenty. Poznáme niektoré z týchto génov. Vieme, že ich existuje veľa, pravdepodobne stovky, ale celiakia je v tomto výnimočná. Skoro u 100% ľudí s celiakiou sú prítomné gény s názvom HLA. K dispozícii sú dve formy HLA génov nazývané DQ2 a DQ8, a všetci pacienti s celiakiou – až na veľmi vzácne výnimky – majú buď jeden alebo oba gény.

       Celiakia je teda ochorenie charakterizované neznášanlivosťou gluténu. Môže sa, ale nemusí sa prejavovať klinickými príznakmi, pozitivitou protilátok proti tkanivovej transglutamináze, genetickou predispozíciou (pozitivitou HLA DQ2 a/alebo DQ8) a typickým histologickým obrazom poškodenej sliznice tenkého čreva.

       Kľúčovými preventívnymi opatreniami proti vzniku celiakie v detskom veku sú dojčenie a časový faktor zavádzania lepku do stravy. Štúdie poukazujú na zvýšenie rizika vzniku celiakie, ak je lepok zaradený do stravy príliš skoro (< 4 mesiace), alebo príliš neskoro (> 7 mesiacov).

NCGS – neceliatická gluténová senzitivita

       Vývoj techniky na kvantifikáciu zložiek FODMAP (Fermentovateľné Oligosacharidy, Disacaridy, Monosacharidy a Polyoly) v potravinách umožňuje iný pohľad a lepšie porozumenie zloženiu potravín. Tieto poznatky taktiež prispeli k lepšiemu pochopeniu neceliatickej senzibilite na lepok (NCGS – non-celiac gluten senzitivity) a celosvetovému trendu vyhýbaniu lepku. Je nutné si uvedomiť, že lepok nie je jediným komponentom vybraných obilnín, ktorý môže spôsobovať tráviace ťažkosti. Kvantifikácia FODMAP nám umožnila hlbší náhľad do tejto problematiky. Veľa výrobkov označovaných ako bezlepkové môže obsahovať veľké množstvo fruktánov (oligosacharidy) a preto bezlepkovú diétu nemožno považovať ako univerzálnu pri problémoch so spracovaním obilnín v našom tráviacom trakte. V súčasnosti bohužiaľ neexistuje relevantný test na stanovenie NCGS nakoľko táto diagnóza nie je založená na žiadnych bio-ukazovateľoch.

       V prípade neceliatickej gluténovej senzitivity nie je voľba bezlepkových potravín tá správna. Napriek tomu, že výskyt citlivosti ľudí na lepok sa odhaduje medzi 0,6 – 6 % je percento predaja bezlepkových produktov stále vyššie. Pokiaľ chcete zlepšiť kvalitu vášho života tým, že sa zbavíte problémov s trávením je dôležité opierať sa o dôveryhodné zdroje. Len skutočná vedomosť nám umožní urobiť správne rozhodnutia a dosiahnuť požadovaný cieľ. Toto nie je oblasť, v ktorej si môžete dovoliť podliehať trendom, nechať sa ovplyvniť reklamou a silným marketingom šikovných biznismenov. Konzumácia bezlepkovej pizze, keksov, koláčov, sušienok nemá veľa spoločného so zdravým stravovacím režimom. Každopádne lepok má dôležitú úlohu pri príprave pečiva , vďaka nemu má pečivo tvar a drží pokope. Táto vlastnosť je potrebná aj pri bezlepkových produktoch a tak ho nahrádzajú rôznymi aditívami. Stále si myslíte, že je to skutočne zdravé? Nahradením „junkfood-ov“ doma vypestovaným ovocím a zeleninou, pridaním zdravej vlákniny, nakupovaním čerstvých potravín bez extrémnej doby trvanlivosti dokážete žiť zdravšie a zbaviť sa mnohých problémov. Pokiaľ  pôvodný stravovací režim obohatíte o celú radu „gluten-free“ produktov nemôžete očakávať progres.

Partneri

partner partner partner partner