Zvýšenej intestinálnej permeability syndróm (ZIPS)

Trávenie je jeden z najdôležitejších dejov prebiehajúcich v našom tele.

Trávenie je jeden z najdôležitejších dejov prebiehajúcich v našom tele. Potrava je pre človeka hlavným zdrojom živín a energie. Úlohou tráviacej sústavy je mechanické a chemické spracovanie potravy, vstrebávanie živín a odstraňovanie nestrávených odpadových látok. Najdôležitejšia časť trávenia prebieha v tenkom čreve (dĺžka3-5 m), ktorého zvrásnená sliznica má povrch asi 2000 m2. Tenké črevo tvoria 3 hlavné časti – dvanástnik, lačník, bedrovník. Do dvanástnika (dĺžka 20-28cm) ústia vývody zo žlčníka a pankreasu obsahujúce tráviace enzýmy (trypsín, erepsín, lipázy, amylázy). Funkciou žlče je emulgácia tukových látok a vstrebávanie mastných kyselín a taktiež sa jej prostredníctvom  telo zbavuje metabolického odpadu z pečene. V súčasnosti potraviny obsahujú vyšší obsah aditív, pesticídov, dusičnanov a iných škodlivín a tak je dôležité aby tieto látky z tela čím skôr odišli preč. Problém nastáva ak trávenina zostáva v čreve dlhšie pretože sa predlžuje doba pôsobenia škodlivých látok.

Syndróm intestinálnej permeability je problémom tráviaceho traktu, ktorému je nutné venovať veľkú pozornosť. Zvýšená priepustnosť patrí medzi civilizačné ochorenia a možno ju považovať za podstatný úkaz dnešnej doby. Takto permeabilizované črevo sa stáva priechodným pre toxické látky, baktérie, vírusy, odpadové látky, ktoré by sa tele nemali nachádzať. Cudzorodé látky prenikajú črevnou sliznicou do krvi kde vyvolávajú „hyperaktivitu“ imunitného systému a krvným obehom sa môžu dostávať do ktoréhokoľvek systému v tele. Imunitný systém sa dostáva do nerovnováhy – vznik alergií alebo aj autoimunitných ochorení, chronická únava, syndróm dráždivého čreva, bolesti kĺbov a svalov, Crohnova choroba, kožné problémy, narušenie funkcií mozgu, hormonálne problémy. Spúšťačom ochorenia môžu byť dlhodobé nesprávne stravovacie návyky, infekcia v čreve, lepok a taktiež stres.

Stav črevnej priepustnosti závisí od viacerých parametrov (funkčnosť slizničnej bariéry, mikrobiálne osídlenie čreva, zonulín a i.). Zonulín objavil Dr. Alessio Fasano počas testovania vakcíny proti cholere, ktorú vyvoláva toxín (zonula occludens) produkovaný baktériou Vibrio chlolerae. Tento toxín už v malom množstve spôsobuje extrémne hnačky. Zonulín je humánny proteín, ktorý je analágom toxínu zonula occuldens a podieľa sa na tesných spojoch (tight junctions) medzi bunkami tenkého čreva. Zonulín sa viaže na špecifické receptory na povrchu črevného epitelu a spúšťa kaskádu biochemických reakcií, ktoré majú za následok rozostúpenie bunkových spojení a tým zvyšujú priepustnosť tenkého čreva. Takto narušená črevná bariéra nedokáže plniť svoju funkciu, prechádzajú ňou cudzorodé látky, ktoré stimulujú imunitný systém.

Priepustné črevo možno vnímať ako príčinu, ale aj ako následok. Ako teda priepustné črevo vzniká?

Priepustné črevo je samotnou príčinou tráviacich ťažkostí, ale môže vzniknúť aj ako následok mnohých ochorení tráviaceho traktu. Existujú dva hlavné podnety: črevný mikrobióm a lepok.

Črevný mikrobióm možno považovať za ďalší ľudský orgán a je nevyhnutné pre ľudský organizmus udržiavať ho v dobrej kondícii. Väčšina bakteriálnych kmeňov sa nachádza v hrubom čreve. Pokiaľ dôjde k prerasteniu takých bakteriálnych kmeňov do tenkého čreva môžu pôsobiť patogénne. Zdravý organizmus má vyvinuté mechanizmy, ktoré nás pred baktériami chránia (sliny, žalúdočné šťavy, pankreatické šťavy, žlč, glykokol – kyselina aminooctová). Pokiaľ sú baktérie schopné prejsť až do tenkého čreva a adherovať na epitelové bunky čreva, začnú nás oberať o živiny. Epitelové bunky kolonizované baktériami začnú uvoľňovať zonulín. Zvyšuje sa tak priepustnosť a do čreva sa uvoľňuje veľké množstvo vody, čo oslabí toxíny produkované týmito baktériami a zároveň ich vyplaví von.

Podľa výskumu Dr. Alessia Fasana možno za druhý podnet považovať lepok. Lepok je zložený z dvoch fragmentov, sú to tzv. gliadín a glutenín. Bolo zistené, že gliadín spôsobuje uvoľňovanie zonulínu rovnako ako pri bakteriálnom prerastaní. To však neznamená, že lepok ideme „démonizovať“. Je rozdiel medzi zdravým konzumentom lepku a takým, u ktorého sa vyvíja celiakia. Pokiaľ bežný človek konzumuje lepok, prijatý gliadín stimuluje uvoľňovanie zonulínu, čo zvyšuje priepustnosť. Veľké molekuly tak môžu prechádzať cez črevnú bariéru. Imunitný systém zdravého človeka je naladený tak aby robil veci správne a tak tento „neporiadok“ odstránil. Otvorenie a zatvorenie je dosť krátke, je to len otázka pár minút a tak to nemá badateľný negatívny dopad. Ľudia s celiakiou produkujú viac zonulínu ako zdravý jedinec a preto sa predlžuje čas otvorenia a tým aj doba expozície cudzorodými látkami. Imunitný systém, ktorý nie je naprogramovaný robiť veci správne pri stretnutí s nepriateľom začne atakovať svoje vlastné telo, čo vedie k celiakii (autoimunitné ochorenie).

V súčasnosti sa vo veľkej miere stretávame s neželanými reakciami na rôzne potraviny v resp. zložky potravy. Dôvodov prečo takáto negatívna senzitivita vzniká môže byť viac a je dôležité aby sme sa na tento problém pozerali komplexnejšie. Na to aby sme dokázali problémy s niektorými potravinami, prípadne ich zložkami eliminovať (odstrániť) je dôležité uvedomiť si, aký je rozdiel medzi alergiou, intoleranciou, senzitivitou a nezatvárať si oči pred problémom, ktorému dnes hovoríme Zvýšenej Intestinálnej Priepustnosti Syndróm (ZIPS).

Partneri

partner partner partner partner