ZIPS PLUS
Priepnustnosť čreva

Základné informácie

Tento balíček obsahuje vyšetrenie priepustnosti čreva , vyšetrenie parametru „indikán“ , stanovenie pH moču ako aj chemickú analýzu moču. Zvýšená hladina indikánu v moči je dôsledok bakteriálneho prerastania v tenkom čreve. Zmeny pH moču môžu byť ukazovateľom pri poruchách acidobázickej rovnováhy, spôsobené kompenzačnými a korekčnými činnosťami obličiek. Premnožené baktérie v tenkom čreve môžu byť taktiež spúšťačom syndrómu zvýšenej črevnej priepustnosti (ZIPS). To môže byť primárnou príčinou mnohých ochorení, ako napríklad zápalové ochorenia čriev, ekzémy, migréna, celiakia. Močom ľudského tela sa vylučujú predovšetkým nepotrebné a odpadové látky. Chemická analýza moču slúži ako užitočný diagnostický nástroj poskytujúci základné parametre.

Produkty

Partneri

partner partner partner partner